< terug naar Praktijk

Kwaliteit

Begin 2006 opende de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Met de komst van het kwaliteitsregister wordt de kwaliteit van zorg van de individuele verloskundige transparant en toetsbaar.

Verloskundigen die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister moeten voldoen aan door de KNOV vastgestelde criteria:

  • • Een verloskundige moet geregistreerd zijn in het BIG-register
  • • Zij volgt de richtlijnen en standaarden van de KNOV
  • • Aansluiting bij een klachtenregeling is verplicht
  • • Gemiddeld werkt zij minstens tien uur per week in de verloskundigenpraktijk
  • • Zij neemt deel aan deskundigheid bevorderende activiteiten, zoals deelname aan bij- en nascholing
  • • Zij werkt samen met andere disciplines in de verloskunde of doet aan stagebegeleiding.
  • Uiteraard zijn wij ook ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Het BIG-register

Het BIG-register is een een register waarin alle “actieve” zorgprofessionals staan geregistreerd. Hiermee wordt  gecontroleerd of zij hun werk naar behoren uitvoeren. Door deze inschrijving ben je ook toetsbaar als professional.

Gardy Laurijssen: 19063787003
Kyra Claassens: 69924260003
Jantine Buxbaum: 19912766303

Kwaliteitsregister

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Naast dat wij ingeschreven staan in het BIG-register, zijn wij ook aangesloten bij het kwaliteitsregister. Dit register garandeert dat een verloskundige voldoende scholingen volgt om haar werk volgens de laatste richtlijnen te kunnen doen.

Privacystatement

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Bekijk hier ons privacystatement.

Klachtenregeling

Mochten jullie toch niet tevreden zijn met onze zorgverlening, dan horen wij dit graag. Wij willen hierover altijd in gesprek en staan open voor jullie feedback. Is een gesprek niet mogelijk dan zijn wij aangesloten bij het klachtenregister van de KNOV. Voor meer informatie over het melden van klachten verwijzen wij u naar de informatie in deze link of naar de website deverloskundige.nl.