Regelen

Er is van alles te regelen in de eerste week/weken, nadat jouw kindje geboren is. We zetten het voor je op een rijtje:

1. Geboorte aangifte doen bij de Burgerlijke Stand (binnen 3 werkdagen)

2. Baby aangeven bij verzekeringen (zorgverzekering, aansprakelijkheid- en inboedelverzekering, uitvaartverzekering)

3. Kinderopvang & -toeslag regelen

4. Kinderbijslag aanvragen

5. Testament opmaken (indien gewenst)

6. Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen (indien niet getrouwd)

7. Voogdij regelen

8. Ouderschapsverlof aanvragen

filed under: